دستکش جراحی

دستکش جراحی

کسانیکه که در بخش مراقبت‌های بهداشتی کار می‌کنند (HCW) با خطرات مربوط به عوامل بیماری‌زای خونی (BBI) از قبیل هپاتیت B (HB)، هپاتیتC (HC) و ویروس ایدز روبرو هستند. از طرف دیگر، این افراد مستعد انتقال آلودگی به بیماران هستند. دستکشهای سالم می‌توانند مانع BBI شوند، اما امکان سوراخ شدن دستکش ‌ها در حین جراحی نیز وجود دارد یک بررسی در مورد مطالعات بر روی سوراخ شدن دستکش‌ها در طی عملهای جراحی مختلف و با توجه به استفاده‌کنندگان از دستکش جراحی ، تعداد و محل عملهای جراحی، مدت زمان و نوع عمل جراحی، انجام شد.
اکثر سوراخ شدگی‌ها مربوط به انگشت اشاره و انگشت شست (مربوط به دست غیر غالب-مثلا برای راست دست‌ها دستت چپ و برای چپ دست‌ها دست راست) بود. طول مدت عمل جراحی، نقش جراح (جراح اصلی) و نوع عمل جراحی بر میزان سوراخ شدگی تأثیر دارند.پوشیدن دو جفت دستکش جراحی ، فن‌های آندوسکوپی و فن‌های بدون دخالت دست، احتمال تماس با خون را در طی عمل جراحی کاهش می‌دهند. سیستم‌های نشانگر می‌توانند سوراخ شدن دستکش ها را تشخیص دهند. به دلیل میزان بالای عمل جراحی که در این تحقیق مورد مطالعه قرارگرفته است، وضعیت دستکش در حین عمل جراحی باید بررسی شود (مثلاً از هر ۳۰ دقیقه یک‌بار).

فروشگاه تجهیزات پزشکی سینوهه ارائه دهنده دستکش ونیل برند  

سوراخ‌ شدن توسط سوزن و سایر اتفاقاتی که در حین عمل جراحی رخ می‌دهند ممکن است باعث آلودگی فردی، به ویژه آلودگی به هپاتیت C (HCV) و ویروس ایدز (HIV)؛ البته می‌توان با واکسیناسیون از هپاتیت Bپیشگیری کرد.یک دستکش جراحی جدید تحت عنوان G-VIR توسعه پیدا کرده است که دارای مواد ضد آلودگی است. بیماری تب خال (HSV) به عنوان ویروس استاندارد در آزمایشات مربوط به توانایی ضد عفونی کنندگیِ دستکش ها در داخل و بیرون بدن، استفاده شد.ویروس اسهال گاوی (BVDV) و ویروس نقص ایمنی گربه ها (FIV) به ترتیب به عنوان روش‌هایی برای HCV و HIV استفاده شده‌اند. برای انجام مطالعات آزمایشگاهی، یک سوزن آلوده از داخل دستکش عبور داده شد و سپس میزان ویروس باقیمانده سنجیده شد؛ برای مطالعات در داخل بدن، یک سوزن آلوده از داخل یک دستکش به داخل بدن حیوانات وارد شد.
علیرغم تغییراتی که در تغییرات در شمارش ویروس در این تکنیک وجود دارد، ارزیابی آماری نشان داد که آلودگی تکثیر پذیر بود و با کاهش میزان عبور ویروس از لایه ضدعفونی‌کننده، به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند. در مورد BVDV، مقدار ویروس عبوری از دستکش آنتی ویروس در مقایسه با دستکش‌های کنترل (که فاقد ماده‌ی ضدعفونی‌کننده بودند) تا ۸۲% کاهش یافت.

برای مشاوره و خرید دستکش ونیل برند کلیک نمایید .

زمانی که تعداد پلاک‌ها به میزان رقت معمول رسید، تعداد متوسط دستکش‌های دارای ماده‌ی ضدعفونی‌کننده به‌طور متوسط تا بالای ۱۰ برابر کاهش پیدا کرد. در آزمایشاتی که در آنها نسبت ظرف‌های دهلیزی (دستگاهی است که در جراحی قلب باز به دهلیز متصل می‌شود تا در زمانی که جراح مشغول جراحی داخل قلب است سبب بالا کشیدن خون بشود) آلوده شده با FIV اندازه گیری شد، نسبت مقادیر TCID (50) (که این دستکش جراحی بعنوان دستکش کنترل (همان شاهد) برای G-VIR بکار برده شد) بالاتر (و احتمالاً خیلی بالاتر) از ۱۵ بود.
در مورد HSV، مقدار عبور ویروس از دستکش دارای ماده‌ی ضدعفونی‌کننده در مقایسه با دستکشها کنترل، ۸۱%کمتر بود؛ در مورد دستکش‌های دارای ماده‌ی ضدعفونی‌کننده تعداد متوسط ظرف‌های دهلیزی حدوداً ۸ تا ۹ برابر کاهش پیدا کرد. میزان کاهش آلودگی در آزمایشات مربوط به محیط داخلی بدن با FIVو HSV به ترتیب در گربه‌ها و موش‌ها، نسبت به آزمایشات در محیط آزمایشگاهی کمتر بود اما با این حال نشان دهنده‌ی تأثیر دستکش‌های دارای ماده‌ی ضدعفونی‌کننده بر روی کارایی دستکش‌ها بود.

بیشتر بخوانید : انواع دستکش جراحی 

×


×