صفحه اصلی

صفحه اصلی

[vc-slider-1 id='slider1' postid='1' iscontent='true' name='' addclass='slider-area' javascript='on' /][vc-html-2 postid='1' iscontent='true' id='aboutus' name='' addclass='overview-area bg-img pt-80 pb-30' bgimage='https://sinuheuniform.com/Media/Uploads/bg-1.jpg' /][vc-html-3 postid='1' isconten...

درباره روپوش سفید

درباره روپوش سفید

روپوش سفید، که به عنوان روپوش آزمایشگاهی نیز شناخته می‌شود، یک لباس است که توسط متخصصین در زمینه پزشکی یا آزمایشگاه استفاده می‌شود. روپوش باعث حفاظت از لباس افراد شده

روپوش پزشکی بخش اتفاقات

روپوش پزشکی بخش اتفاقات

در بخش اورژانس و اتفاقات پزشکان معمولا یا روپوش سفید می پوشند یا همان لباس معمول خودشان را. در سال ۱۹۹۳، در رابطه با نوع پوشش پزشکان بخش اورژانس تحقیقی انجام شد

تاریخچه ی اسکراب Scrub جراحی

تاریخچه ی اسکراب Scrub جراحی

امروزه در بیمارستان ها و مراکز درمانی به هر لباس آستین کوتاهی که همراه با شلوار پوشیده می شود Scrub اسکراب می گویند. اسکراب ها در اتاق عمل های بیمارستان سرتاسر جهان

نکات بهداشتی برای روپوش پزشکی

نکات بهداشتی برای روپوش پزشکی

شما با دیدن یک روپوش سفید، ساده و نخی شما را یاد چه چیزی می افتید؟ پزشک یا دندان‌پزشک یا داروساز؟ درمانگاه یا بیمارستان یا اورژانس یا همه اینها؟ آیا می‌دانید برای چه پزشکان روپوش سفید می‌پوشند؟

جدول راهنمای سایز

جدول راهنمای سایز

جدول راهنماي سايز در زير آورده شده است :         

×


×