درباره روپوش سفید

درباره روپوش سفید

روپوش سفید، که به عنوان روپوش آزمایشگاهی نیز شناخته می‌شود، یک لباس است که توسط متخصصین در زمینه پزشکی یا آزمایشگاه استفاده می‌شود. روپوش باعث حفاظت از لباس افراد شده

نکات بهداشتی برای روپوش پزشکی

نکات بهداشتی برای روپوش پزشکی

شما با دیدن یک روپوش سفید، ساده و نخی شما را یاد چه چیزی می افتید؟ پزشک یا دندان‌پزشک یا داروساز؟ درمانگاه یا بیمارستان یا اورژانس یا همه اینها؟ آیا می‌دانید برای چه پزشکان روپوش سفید می‌پوشند؟

×


×