نمایش 1 - 2 از 12 نتیجه

شیلد بزرگ
انواع شیلد محافظ

شیلد بزرگ

90,000 تومان
ماسک ffp2 فیلتر دار
انواع ماسک

ماسک ffp2 فیلتر دار

11,000 تومان
لباس ایزوله ۶۰ گرم
لباس ایزوله

لباس ایزوله ۶۰ گرم

40,000 تومان
گان جراح(ساده)
محصولات حفاظت فردی

گان جراح(ساده)

15,000 تومان
عینک محافظ کرکره ای
انواع عینک محافظ

عینک محافظ کرکره ای

20,000 تومان
دستکش ونیل برند(OP-PERFECT) سایز لارج
محصولات حفاظت فردی

دستکش ونیل برند(OP-PERFECT) سایز لارج

145,000 تومان
عینک محافظ (UV) دور مشکی
محصولات حفاظت فردی

عینک محافظ (UV) دور مشکی

15,000 تومان
عینک محافظ غواصی (PVC)
انواع عینک محافظ

عینک محافظ غواصی (PVC)

100,000 تومان
گان جراح(لمینت)
محصولات حفاظت فردی

گان جراح(لمینت)

20,000 تومان
انواع شیلد محافظ محصولات حفاظت فردی

شیلد بزرگ

90,000 تومان

انواع ماسک محصولات حفاظت فردی

ماسک ffp2 فیلتر دار

11,000 تومان

لباس ایزوله محصولات حفاظت فردی

لباس ایزوله ۶۰ گرم

40,000 تومان

محصولات حفاظت فردی انواع گان جراحی(لمینت و ساده)

گان جراح(ساده)

15,000 تومان

انواع عینک محافظ محصولات حفاظت فردی

عینک محافظ کرکره ای

20,000 تومان

محصولات حفاظت فردی دستکش

دستکش ونیل برند(OP-PERFECT) سایز لارج

145,000 تومان

دستکش محصولات حفاظت فردی

دستکش ونیل برند(OP-PERFECT) سایز مدیوم

145,000 تومان

محصولات حفاظت فردی انواع عینک محافظ

عینک محافظ (UV) دور مشکی

15,000 تومان

انواع عینک محافظ محصولات حفاظت فردی

عینک محافظ غواصی (PVC)

100,000 تومان

محصولات حفاظت فردی انواع گان جراحی(لمینت و ساده)

گان جراح(لمینت)

20,000 تومان

×


×